Flexo Print

เรามีบริการด้านการพิมพ์ระบบเฟล็กโซ่ คือการพิมพ์แม่พิมพ์พื้นนูนประเภทหนึ่งลงบนผ้าสปันบอนด์หรือผ้าแบบไม่ถักทอ การพิมพ์บนผ้าที่มีตาผ้าจะนิยมพิมพ์บนผ้าสีอ่อนเช่นสีขาว สีครีม#25 สี เพราะจะได้สิที่คมชัด และเหมาะสำหรับผ้าที่มีเนื้อบางตั้งแต่ 20- 75 กรัม